Info projecte
L’objectiu del PEMV és l’anàlisi de la mobilitat al Vallès Oriental i Occidental per tal d’oferir un sistema de transport col•lectiu competitiu, prestant especial atenció a la xarxa d’autobusos interurbans,  a la xarxa ferroviària (existent i planificada), i al sistema d’intercanviadors.
Comunica't amb nosaltres

ACTUALITAT

S’inicia el període d’informació pública del Pla Específic de Mobilitat del Vallès i el corresponent Estudi Ambiental Estratègic

El 3 de febrer de 2020 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de…

Més informació

DISPONIBLES ELS INFORMES DE RETORN DE LES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ DE LA FASE DE PRE-PROPOSTES

Els dies 30 de gener a Terrassa i 6 de febrer a Canovelles, es van…

Més informació

NOVES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: PRESENTACIÓ RESULTATS DE LA DIAGNOSI I EIXOS D’ACTUACIÓ

D’ençà de les sessions inicials de participació, centrades en recollir les opinions i inquietuds de…

Més informació

DISPONIBLES ELS INFORMES DE RETORN DE LES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ DE LA FASE INICIAL DEL PLA

A l’apartat Participa – Esdeveniments d’aquesta mateixa web s’han publicat els informes de retorn de…

Més informació